Tải sách – Download sách The Economist: Next to Blow: Britain's Constitution - 22.19 của tác giả thuộc thể loại Magazines miễn phí định dạng PDF, EPUB, MOBI.

Lợi thế của The Economist:
+Tạp chí 176 năm hình thành.

+Được viết bởi chuyên gia The Economist.

+Là tạp chí ưa thích của các doanh nhân hàng đầu thế giới.

+Có các số liệu, sơ đồ, hình ảnh trực quan trong các bài viết.

+Có bài viết được đưa vào đề thi IELTS.

+Có các bài viết có thể sử dụng trong luận văn, nghiên cứu với lời văn trau chuốt.

Britain’s constitution was a model of adaptable, robust government. Brexit has shoved a stick of dynamite beneath it. Our cover this week 

-------------------

The Economist No 22

Từ khóa tìm kiếm