Tải sách – Download sách Chuyển Hóa Sân Hận của tác giả Thích Nhật Từ thuộc thể loại Sách Tôn Giáo - Tâm Linh miễn phí định dạng PDF, EPUB, MOBI.

Chuyển Hóa Sân Hận

Vì vậy, nhận diện bất mãn là một nghệ thuật rất lớn, nếu biết áp dụng đúng cách thì sẽ trở thành phương cách hành đạo rất hay.

Để chấm dứt khổ đau, hành giả cần phải chuyển hóa chúng, và chuyển hóa đến khi nào đạt được trạng thái bất thôi chuyển, nghĩa là không bao giờ lui sụt trong đạo đức, luôn về chùa tụng kinh bái sám, tu phước... bấy giờ mới có thể gọi là biến cơ hội bất mãn thành động lực dấn thân theo tinh thần bồ tát đạo, bằng không sẽ trở thành rất nguy hiểm, tương lai ta bị đánh mất, đôi khi còn mang lại đau khổ, làm ngạt thở cho người thân trong gia đình và cho cả chính mình.

Bất mãn là một trong ba nhân tố làm cho con người của khổ đau và bất hạnh.

Từ khóa tìm kiếm