Tải sách – Download sách Sách Lược Dùng Người Xưa Nay của tác giả Trí Tuệ thuộc thể loại Lĩnh vực khác miễn phí định dạng PDF, EPUB, MOBI.

Review từ độc giả Khoa Điền Nguyễn

Sách Lược Dùng Người Xưa Nay

Cuốn sách này giới thiệu về sách lược dùng người của các nhà mưu lược, nhà lãnh đạo tiêu biểu xưa nay, cách trọng dụng người tài để lập nên đại nghiệp của họ. Đó cũng là bài học bổ ích đối với các nhà quản lí thời nay, là cẩm nang để chúng ta học hỏi và ứng dụng vào trong cuộc sống cạnh tranh kịch liệt thời hiện đại.

Từ khóa tìm kiếm