Tải sách – Download sách Truyện Tranh Lịch Sử Việt Nam - Danh Tướng Lý Thường Kiệt (Sách Màu) của tác giả Nguyễn Kim Dung thuộc thể loại Truyện tranh thiếu nhi miễn phí định dạng PDF, EPUB, MOBI.

Bộ sách này sẽ cung cấp những kiến thức lịch sử cũng như nêu gương những vị anh hùng dân tộc, giúp các em thiếu nhi thêm yêu thích hơn việc tìm hiểu môn học này.

Trải qua bao thế hệ từ thời Hùng Vương dựng nước đến nay, bằng mồ hôi, xương máu, các dân tộc Việt Nam đã cùng chung sức dựng nước và giữ nước, viết nên những trang sử hào hùng trong nền văn minh nhân loại.

Truyện Tranh Lịch Sử Việt Nam - Danh Tướng Lý Thường Kiệt (Sách Màu)

“Nếu bạn biết rõ về quá khứ hơn, bạn sẽ có chuẩn bị tốt hơn cho tương lai.” (Theodore Roosevelt)

Cuốn “Danh Tướng Lý Thường Kiệt” giúp các em hiểu rõ hơn về vị tướng này cũng như những chiến công của ông trong công cuộc đánh đuổi giặc ngoại xâm.

Từ khóa tìm kiếm