Tải sách – Download sách Quản Trị Kinh Doanh Khu Nghỉ Dưỡng của tác giả Ths. Sơn Hồng Đức thuộc thể loại Giáo Trình Đại Học - Cao Đẳng miễn phí định dạng PDF, EPUB, MOBI.

Review từ độc giả Minh Phuong

Cuốn sách Quản Trị Kinh Doanh Khu Nghỉ Dưỡng rất hữu ích đối với lĩnh vực chuyên ngành quản lý khách sạn resort. Sách cung cấp các kiến thức về tổ chức quản lý bộ máy nhân sự, giới thiệu các khái niệm trong resort, các loại hình bán phòng trong resort các sản phẩm chủ yếu trong resort cũng như các sản phẩm bổ sung, các mối liên kết giữa resort với các yếu tố bên ngoài như môi trường, phong tục tập quán bản sắc địa phương,... tuy nhiên sách có điểm hạn chế là chất liệu giấy in mỏng

Vì loại hình kinh doanh Khu nghỉ dưỡng rất mới mẻ nên nhiều người trong chúng ta cứ nghĩ việc kinh doanh Khu nghỉ dưỡng và khách sạn giống nhau. Sự thực là có nhiều khác biệt, khác biệt trong kiến trúc và xây dựng cơ sở hạ tầng, khác biệt trong xây dựng sản phẩm, khác biệt trong cách bán phòng, trong thái độ phục vụ, trong các dịch vụ...

Chương 3: Tổ chức bộ máy hoạt động khu nghỉ dưỡng

Review từ độc giả Nguyễn Thuỷ

Nội dung dễ hiểu và có ích cho việc nghiên cứu, học tập chuyên môn. Tuy nhiên giấy hơi mỏng nên cần lật giở cẩn thận.

Chương 1: Những nét tổng quát về loại hình khu nghỉ dưỡng

Chương 7: Chăm sóc sức khỏe: Loại hình kinh doanh rất được ưu chuộng

Quản Trị Kinh Doanh Khu Nghỉ Dưỡng

Quản trị kinh doanh các loại hình cơ sở lưu trú là một ngành phát triển liên tục trong sự đa dạng hóa, phong phú hóa sản phẩm, dịch vụ để đáp ứng yêu cầu của các thời đại. Nhưng trong các loại hình cơ sở lưu trú thì loại hình "Khu nghỉ dưỡng - Resort" lại mang tính "động" hơn. Điển hình là ở Việt Nam, trước năm 1990, chúng ta chưa có cơ sở nào xứng đáng để đáp ứng các tiêu chí của một "Khu nghỉ dưỡng", mắc dù chúng ta có rất nhiều "khách sạn biển". Trong các năm đầu thể kỷ XXI, hàng ngàn khu nghỉ dưỡng thi nhau xuất hiện khắp Duyên hải Miển Trung, Mũi Né được giới trẻ trên thế giới gọi là "Thủ đô Resort" của Việt Nam.

Chương 4: Quản lý môi trường

MỤC LỤC

Chương 5: Sản phẩm lưu trú và cách bán

Chương 6: Kinh doanh ẩm thực trong khu nghỉ dưỡng: Các cung bậc của món ngon

Phần hai: Quản trị kinh doanh sản phẩm của khu nghỉ dưỡng

Tác giả, Ths. Sơn Hồng Đức, người có kinh nghiệm hoạt động và giảng dạy trong ngành khách sạn, nhà hàng và khu nghỉ dưỡng từ năm 1980, với tư cách là người trong ban Lãnh đạo Saigon Floating Hotel, một khách sạn quốc tế, điều hành theo phong cách quốc tế đầu tiên ở Việt Nam sau thời kỳ mở cửa, đóng góp những trải nghiệm, thực thế qua tác phẩm Quản Trị Kinh Doanh Khu Nghỉ Dưỡng.

Chương 8: Một số sản phẩm phi truyền thống: Một số khuynh hướng mới kinh doanh khu nghỉ dưỡng

Chương 2: Kỹ thuật quản lý hiệu quả khu nghỉ dưỡng

Phần một: Cơ sở lý luận

Từ khóa tìm kiếm