Tải sách – Download sách Vị Thánh Tăng Kỳ Dị của tác giả Mật Nghĩa thuộc thể loại Sách Tôn Giáo - Tâm Linh miễn phí định dạng PDF, EPUB, MOBI.

Ngài đã sử dụng thần thông để cứu người, giúp đời khiến cho dân chúng sùng ngưỡng mộ nên họ thường gọi là Tế Công Phật Sống, Nhà vua cuối cùng đã sắc phong cho Ngài là “Hộ Quốc Tấn Thiền Sư” và sắc tứ 16 chữ:

Vị Thánh Tăng Kỳ Dị

Phổ độ quần mê, giáo hoá chúng sanh".

"Phung điên khuyến thiện, dĩ tửu độ nhân.

Ngài nguyên là một vị A La Hán xuống thế gian để làm việc độ sinh cho nên không mấy ai hiểu được việc làm của Ngài. Ngài phải giả điên, giả khùng để tránh những thị phi, đố kỵ của người đời, đồng thời cũng để phá bỏ những chấp nhất thông thường của thế gian.

Review từ độc giả Trần Anh Vũ

đọc vui thư giãn, kể về các vụ án, cảm thấy ít giáo lý

Lúc chưa xuất gia, tên của Ngài là Lý Tu Duyên, khi quy y  cửa Phật Ngài có pháp danh là Đạo Tế. Người đời thường gọi là Tế Điên Hoà Thượng vì Ngài làm những chuyện nghịch đời như là uống rượu, ăn thịt hoặc có những hành động kỳ lạ, khác thường, không phù hợp với giới luật của người tu hành đạo Phật thông thường. Do đó mà họ gọi là vị tăng điên điên khùng khùng.

Từ khóa tìm kiếm