Tải sách – Download sách Tổng Hợp Hữu Cơ - Tập 1 của tác giả Nguyễn Thanh Bình thuộc thể loại Sách Khoa Học - Kỹ Thuật miễn phí định dạng PDF, EPUB, MOBI.

Tổng Hợp Hữu Cơ - Tập 1 giới thiệu cho độc giả một số phản ứng quan trọng trong lĩnh vực tổng hợp hữu cơ hiện đại.

Cuốn sách gồm có 5 chương:

Chương 1: Hoá học lập thể và hiệu ứng cấu trúc

Chương 2: Tác nhân cơ lithi và cơ magie trong tổng hợp hữu cơ

Chương 3: Các phản ứng tạo liên kết C - C sử dụng hoá học Enolat

Chương 4: Phản ứng Diels - Alder và ứng dụng trong tổng hợp hữu cơ

Từ khóa tìm kiếm