Tải sách – Download sách Mô Hình & Cơ Chế Vận Hành Kế Toán Quản Trị của tác giả PGS.TS. Phạm Văn Dược - TS. Huỳnh Lợi thuộc thể loại Sách tài chính, kế toán miễn phí định dạng PDF, EPUB, MOBI.

Review từ độc giả Quý Ca

Trong những năm gần đây, nền kế toán Việt Nam đã có những bước chuyển biến, hội nhập mạnh mẽ với nền kế toán trên thế giới. Sự chuyển biến, hội nhập đó đã đem đến những thay đổi sâu sắc về hệ thống kế toán doanh nghiệp. Hệ thống kế toán doanh nghiệp không còn duy nhất một bộ phận kế toán tài chính mà bao gồm cả bộ phận kế toán tài chính và bộ phận kế toán quản trị. Kế toán quản trị đã được nghiên cứu, giảng dạy ở Việt nam khoảng hơn thập niên gần đây. Về mặt lý luận, kế toán quản trị đã được nhiều tác giả trong và ngoài nước đề cập rất phong phú, đa dạng; tuy nhiên, về mặt tổ chức ứng dụng, kế toán quản trị là một lĩnh vực rất khan hiếm về nguồn tài liệu, hướng dẫn thực thi.

Review từ độc giả Nguyễn Thế Long

Kiến thức cơ bản và hữu ích

Review từ độc giả Trần Ngọc diệp

Mô Hình & Cơ Chế Vận Hành Kế Toán Quản Trị

Review từ độc giả Trần Hồng Thanh

Chất lượng giấy xấu. Nội dung bình thường. Không đạt yêu cầu.

Mặt khác, hiện nay, trong nền kinh tế thị trường, vai trò kế toán quản trị không còn là vấn đề tranh luận, nó là công cụ hỗ trợ đắc lực cho nhà quản trị quản lý, điều hành hoạt động doanh nghiệp; tuy nhiên, ở Việt Nam, trong thực tiễn, áp dụng kế toán quản trị và vai trò kế toán quản trị vẫn còn nhiều bất cập, rất mờ nhạt.

Quyển Mô Hình & Cơ Chế Vận Hành Kế Toán Quản Trị được biên soạn nhằm góp phần chuyển hoá kế toán quản trị vào thực tiễn đáp ứng nhu cầu thiết yếu về thông tin quản lý, điều hành doanh nghiệp. Đây là quyển sách hướng đến giới thiệu kế toán quản trị chủ yếu về phương diện tổ chức ứng dụng.

Từ khóa tìm kiếm