Tải sách – Download sách Định Mức Chi Phí Quản Lý, Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Và Định Mức Dự Toán Xây Dựng Công Trình, Chuyên Ngành của tác giả Tăng Bình thuộc thể loại Luật - Văn Bản Luật miễn phí định dạng PDF, EPUB, MOBI.

Định mức chi phí quản lý dự án, tư vấn đầu tư xây dựng và định mức dự toán xây dựng công trình là công cụ rất quan trọng trong quản lý xây dựng, giúp cho các chủ đầu tư, công ty tư vấn, các đơn vị thi công,... tham khảo để vận dụng xây dựng hệ thống giá áp dụng cho các công trình xây dựng. Đồng thời là công cụ thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong cơ chế thị trường nhằm công khai các thông tin, tăng tính cạnh tranh trong quá trình đầu tư xây dựng. Quyển sách được xuất bản nhằm giúp các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và bạn đọc hoạt động trong lĩnh vực xây dựng nắm bắt được những quy định mới đã được chỉnh sửa bổ sung trong bộ luật hiện hành.

Định Mức Chi Phí Quản Lý, Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Và Định Mức Dự Toán Xây Dựng Công Trình, Chuyên Ngành

  • Phần thứ nhất: Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng
  • Phần thứ hai: Hướng dẫn xác đinh và quản /ý chi phí khảo sát xây dựng
  • Phần thứ ba: Định mức dự toán xây dựng công trình - phần khảo sát xây dựng
  • Phần thứ tư: Hệ thống định mức dự toán xây dựng công trình - phần xây dựng

Từ khóa tìm kiếm