Tải sách – Download sách Phân Tích Chế Độ Xác Lập Đường Dây Tải Điện Và Lưới Điện của tác giả Đỗ Xuân Khôi thuộc thể loại Sách Khoa Học - Kỹ Thuật miễn phí định dạng PDF, EPUB, MOBI.

Để đáp ứng nhu cầu thứ nhất, tác giả bố sung thêm Chương Mở đầu nhằm nhắc lại một sổ kiến thức quan trọng trong phân tích hệ thống điện (HTĐ) xoay chiều. Những kiến thức cơ bản này thường được trình bày trong các môn học cơ sở Kĩ thuật điện, Mạch điện hay các môn học cơ sở chuyên ngành khác nhau, tuy nhiên việc nhắc lại cô đọng ở đây là bổ ích để giúp người đọc ôn lại những kiến thức có vai trò quan trọng trong quá trình tiếp thu các nội dung khác.

Việc nghiên cứu đề tài này đòi hỏi nắm vững lí thuyết cơ sở về mạch điện xoay chiều, đồng thời yêu cầu người học thực hiện nhiều tính toán áp dụng để có thể hiểu rõ các vấn đề lí thuyết.

Ở nước ta cần thúc đẩy mạnh mẽ hơn việc sử dụng Matlab, trước hết là trong nhà trường, như một công cụ không thể thiếu đối với các kĩ sư tương lai. Nói riêng những nội dung của cuốn sách, nếu không sử dụng công cụ tính toán trên máy tính sẽ không thể được nghiên cứu có hiệu quả. Nhiều tính toán áp dụng trong sách được trình bay dưới dạng ngôn ngữ Matlab kèm theo vài giải thích cần thiết đế giúp người học ôn lại một sổ kiến thức về sử dụng phần mềm này hoặc bắt đầu làm quen với nó.

Để đáp ứng nhu cầu thứ hai, tác giả đã minh họa hầu hết các vấn đề lí thuyết bằng nhiều ví dụ tính toán. Hơn nữa công cụ làm toán rất hiệu quả dành cho kĩ sư là phần mềm máy tính Matlab được khai thác sử dụng trong các tính toán này. Đây là công cụ nghiên cứu rất phổ biến trong các trường đại học, giới kĩ sư hay nghiên cứu khoa học kĩ thuật nói chung trên thế giới.

Phân Tích Chế Độ Xác Lập Đường Dây Tải Điện Và Lưới Điện

Cuốn sách trình bày những kiến thức cơ bản về đặc điểm làm việc cũng như phương pháp phân tích sự làm việc của đườngdây tải điện cao áp (dòng điện xoay chiều) và lưới điện cao áp trong chế độ xác lập. Đây là một nội dung cơ bản thuộc học phần Phân tích hệ thống điện dành cho cử nhân và kĩ sư chuyên ngành Hệ thống điện lực.

Từ khóa tìm kiếm